2019-06-13

Bygglogistik knyter samman sju byggherrar och kommunen i Oceanhamnen i Helsingborg

Fram till 2035 skall Helsingborg växa med ca. 40.000 invånare. För att det ska kunna ske behövs många nya bostäder, kontor och affärsmöjligheter. Ett av byggprojekten är Oceanhamnen där en ny stadsdel håller på att växa fram vid stadens hamninlopp. En levande stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Oceanhamnen kommer att komplettera Helsingborg med attraktiva, vattennära bostäder och kontor i spektakulära lägen. Längst ut blir det tre kontorsbyggnader med 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service. Till det kommer fyra bostadskvarter med cirka 340 bostäder. En gång- och cykelbro kommer att förbinda den nya stadsdelen med Helsingborgs Centralstation och ge närhet till centrum. I nästa etapp planeras för ytterligare ett 100-tal bostäder samt en förskola och en park.

BYGGETS UTMANINGAR/ BYGGLOGISTIKS FÖRTJÄNSTER

Initialt innebär uppdraget att skapa planer och strukturer för den gemensamma samordningen mellan alla byggherrar och entreprenörer. Sju byggherrar och kommunen samsas på en mycket begränsad yta där det skall byggas åtta stora byggnader för bostäder, affärer och kontor. Transporterna till de olika byggena måste samordnas för att det skall fungera över huvud taget då det, för de stora transportbilarna, är väldigt trånga passager. Bygglogistik blir i sammanhanget en neutral part som kan skapa den här strukturen för inleveranserna av material.

Det uppstår löpande frågor på ett bygge och Bygglogistiks checkpoint blir då en naturlig funktion att vända sig till. Snart är det inflyttning i husen och då ökar genomströmningen av folk som inte har med bygget att göra och då blir det lätt att allmänheten vänder sig till byggnadsarbetarna eller kommunen med sina frågor.
Byggherrarna har punktat upp vad som måste fungera under byggprocessen vilka utgör kärnan i uppdraget för Bygglogistik.

• Aktörerna måste kunna fullfölja sina entreprenader med god effektivitet och utan större negativ påverkan från omgivande byggherrar trots begränsade arbetsområden och upplag.
• Aktörerna måste kunna fullfölja sina entreprenader med god arbetsmiljö utan olyckor.
• Aktörerna måste få sina materialleveranser vid förväntad tidpunkt.
• Omgivande verksamheter skall kunna fortsätta utan negativ påverkan från byggtrafik.

Checkpoint skapar kontroll

För att ta kontroll på leveransflödet och hålla ute en nyfiken allmänhet från arbetsområdet, har Oceanhamnen stängts till med staket och en bom. En sk. Checkpoint har upprättats till vilken alla transporter först anländer och registreras innan de kör till lossningsplatsen.

Bygglogistiks leveransbokningssystem LogNet används av alla aktörer vilket gör att det finns en helhetsbild över alla aktiviteter och leveranser. På så sätt kan samordningfrågor och flaskhalsar förekommas innan de inträffar. Det skapar en struktur för alla flöden och motverkar irriterande överraskningar, genom att alla leveranser har en mottagare på området som är beredd på leveransen.

Aktörer:

Midroc Property Development
Castellum
Magnolia Bostad
Wihlborgs
Serneke
Sundprojekt
Riksbyggen Brf Oceankajen
Helsingborgs Kommun

Vid Checkpointen i Oceanhamnen jobbar Johan och Roy för Bygglogistik och vi ställde några frågor.

Vad har ni gjort innan?

Jobbat som transportledare och även innan som Logistik-koordinator.

Vilka är utmaningarna på den här byggarbetsplatsen?

Att ha koll på all trafik både in och ut från arbetsplatsen så att bilarna kommer på plats i rätt tid.

Hur är det att använda LogNet när det är så många parter?

Mycket enkelt och bra att använda för denna typ av arbete eftersom all kommunikation finns loggat på ett och samma ställe.

Hur kan en dag på Oceanhamnen se ut?

Det är fullt upp med transporter av allt möjligt gods. Sedan måste vi ha koll på vem som går in och ut samtidigt som man ska svara i telefon och ge god service. Men det är kul.

Text:
Måns Löfgren