Nytt initiativ ska utveckla bygglogistiken

Bygglogistik går in som partner i “Byggandets logistik” – en nybildad grupp inom CMB där forskning och näringsliv tillsammans ska hjälpa till att utveckla logistiken i byggsektorn.

CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. Här samarbetar Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn med en övergripande målsättning: att stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till hållbart samhällsbyggande.

Sverige är inne i en period av många stora stadsutvecklings- och förtätningsprojekt, med krav på ökad effektivitet i byggandet och ökade miljökrav som några av de främsta utmaningarna. I och med detta har behovet av samordning och koordinering av projektens materialleveranser växt sig större  – särskilt i projekt i förtätad stadsmiljö, med trånga stadsgator, mycket övrig trafik och brist på lagringsutrymmen.

 

Bygglogistik går in som partner i “Byggandets logistik

 

”Logistik måste tacklas gemensamt”

Därför har man nu inom CMB startat ett initiativ för att titta närmare på bygglogistiken och dess förutsättningar och konsekvenser. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid stadsutveckling i urbana miljöer.

– Initiativet är mycket välkommet. Logistiken som frågeställning och uppgift är inget som ett enskilt företag eller forskningslag kan lösa själva på sin egen kammare, utan något som måste tacklas gemensamt av hela samhällsbyggnadssektorn, säger Patrik Lindgren, affärsansvarig på Bygglogistik.

 

Akademi och näringsliv representerade

Den nya tematiska arbetsgruppen har representanter från såväl akademin som näringslivet. Förutom Bygglogistik medverkar även NCC, Trafikverket och Älvstranden som partners. Gruppen kommer bland annat behandla frågeställningar som kravställningar vid upphanding, logistiksamverkan i större stadsutvecklingsprojekt och digitaliseringens möjligheter till samordning.

Det vetenskapliga arbetet leds och koordineras av Viktoria Sundqvist. Hon är universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers. Hennes forskning och undervisning berör management, ekonomi och organisering

Arbetet är tänkt att pågå under en treårsperiod och ambitionen är att utbytet i längden ska ge upphov till relevanta ämnen för nya forsknings- utvecklingsprojekt, och konkreta initiativ till resurseffektivare logistiklösningar.

 


 

Frågor?

För mer information om Bygglogistiks roll i projektet, kontakta Bygglogistiks affärsansvarig Patrik Lindgren på patrik.lindgren@bygglogistik.se, eller läs mer om hur vi jobbar mot hållbara byggprojekt här.