Snart dags att checka in på Sveriges största checkpoint

400 000 leveranser fram till 2023. 50 transporter i timmen. Som vi berättat är Stockholm Arlanda Airport, eller ”checkpoint Arlanda”, vårt största projekt någonsin, där vi fått en avgörande roll i att planera och samordna logistiken för de många om- och tillbyggnationerna. Nu har det blivit dags för en viktig del att ta form: checkpointen.

Till checkpointen ska alla leveranser till bygget anlända, för att undvika väntetider och köbildning inne, på och utanför byggarbetsplatserna. Mellan 2017 och 2023 beräknas ungefär 400 000 leveranser med byggrelaterat innehåll anlända till området. Det innebär minst en leverans i minuten under perioden när trycket är som allra högst.

Höga säkerhetskrav

Allt detta sker dessutom på ett område med mycket höga säkerhetskrav, som många gånger har begränsade möjligheter för lossning och lagring av material.

– Det är ett utmanande projekt, men tillsammans med vårt planeringsverktyg LogNet blir checkpointen en nyckel i att få logistiken att flyta så smidigt som möjligt, säger Harald Sundin, senior projektledare på Bygglogistik och vår ansvariga på plats.

Byggnationen är nu i full gång, och checkpointen beräknas stå klar i höst.


Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på Swedavias webbplats.