2. Logistikentreprenad

Gör rätt sak i rätt ögonblick

När logistikanalysen är klar kommer utmaningen att göra verklighet av det man bestämt. Det kallar vi logistikentreprenad. Här är de stora utmaningarna att prioritera och planera allt som ska transporteras till, inom och från ett bygge.

Rent praktiskt bemannar vi bygget med en logistikansvarig, som leder arbetet på plats. Det jobbet innebär att kvalitetssäkra, informera och se till att entreprenörer och leverantörer ständigt är uppdaterade på hur logistiken flyter. Bygglogistiks eget verktyg LogNet är plattformen för att planera och dela informationen så effektivt som möjligt. Där kan alla inblandade parter som beställare, entreprenörer, leverantörer, chaufförer samt truck- och kranförare se exakt vad som ska hända – och när det ska ske.

Beroende på projektets storlek har byggets logistikansvarige hjälp av en mottagningskontrollant som ser till att guida och kontrollera leveranser, avvisa transporter som inte är inbokade och så vidare. I vissa projekt har man även en leveransplanerare som samordnar alla önskemål från leverantörer i ett gemensamt schema i LogNet.

På så sätt får alla inblandade i bygget en gemensam bild av vad som ska hända och när det ska hända. LogNet är en gemensam grund att stå på och gör samarbetet mellan de olika intressenterna självklart. Perfekta förutsättningar för att logistiken ska fungera även i praktiken, och inte bara vara en smart plan på ett papper.

 

Steg 3: Intransport efter kl. 16