GBG
HUVUDKONTOR
ULLEVIGATAN 19
411 40 GÖTEBORG
TEL: 031-88 78 50
STHLM
BÅTBYGGARGATAN 6
120 68 STOCKHOLM
TEL: 08-549 043 40
Urban Wallin
VD
Harald Sundin
Senior Projektledare
Anders Ekroth
Teknisk konsult
Anette Söderström
Ekonomiansvarig
Christoffer Johansson
Teknisk konsult
Ingrid Magnusson
Ekonomiassistent
Jens Malmberg
Kvalitetsansvarig
Josef Karlsson
Projektledare
Patrik Lindgren
Affärsansvarig
Pierre Nyberg
HR-ansvarig
Victoria Witt
Administratör
Johan Börjesson
Projektledare